Strona parafii Św. Szczepana w Warszawie
Header

koncert muzyki dawnej

BAROKOWE ODCIENIE LUTNI I GITARY

ZESPÓL: LUTEDUO PLUS
Anna Kowalska
lutnia barokowa, gitara barokowa
Alisa Birula
lutnia sopranowa
Anton Birula
lutnia barokowa, teorba

PROGRAM
—————-

Silvius Leopold Weiss (1687 – 1750)
Musette – Paysanne
Silvius Leopold Weiss (1687 – 1750)
Allemande – Passepied – Bourree – Chaconne
Gaspar Sanz (1640-1710) / Luteduo
Bach Canarios
Santiago de Murcia (1673-1739)
Marionas – Canarios
Antoine Forqueray (1672-1745)
De Breuil – La Buisson
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Aria

LUTEDUO
Anna i Anton pragną zwrócić uwagę na długo zapomniany repertuar na dwie lutnie barokowe. Zafascynowani utworami powstałymi u schyłku historii lutni, chcą dziś popularyzować tę wspaniałą muzykę. Ukazujący kontrastujące style różnych kultur Baroque Insight prowadzi przez uroczyste kompozycje wspaniałych włoskich lutnistów. Duży projekt Lute Duo poświęcony jest muzyce J.S. Bacha – jego dziełom na lutnię solo oraz transkrypcjom lutniowym kompozycji skrzypcowych, wiolonczelowych i innych. Ostatni wyjątkowy program jest poświęcony rekonstrukcjom oraz aranżacjom duetów S.L. Weissa na 13-chórowe lutnie barokowe. W roku 2017 w ramach festiwalu FCCH Early Music Season w Pekinie i Wuhanie (Chiny) Anna i Anton rozpoczęli realizację pierwszego w historii lutni programu „Bach meets Weiss” składającego się z wyłącznie z duetów Silviusa Leopolda Weissa i Jana Sebastiana Bacha. Anna i Anton z powodzeniem prezentowali swoje projekty koncertowe na międzynarodowych festiwalach muzycznych w Austrii, Belgii, Bułgarii, Chinach, Chorwacji, Czechach, Estonii. Francji, Finlandii, na Litiwe, Łotwie, Niemczech, Holandii, Mołdawii, Polsce, Rosji, Rumunii, Szwajcarii, Ukrainie i we Włoszech.
ANNA KOWALSKA studiowała lutnię u prof. Toyohiko Satoh, Nigela North’a i Joachima Helda w Królewskim Konserwatorium w Hadze. Zanim zajęła się instrumentami historycznymi odebrała profesjonalne wykształcenie w zakresie gry na gitarze klasycznej. Muzyczne zainteresowania Anny sięgają daleko poza świat muzyki dawnej. Ojciec, amatorsko, ale bardzo dobrze, grał na akordeonie i zawsze wspierał wszystkie zainteresowania muzyczne córki. Rodzice byli często pierwszymi osobami, od których dowiadywała się o różnych gatunkach muzyki klasycznej czy popularnej. Zaznajomili Annę m.in. z tradycyjną muzyką
celtycką, dzięki temu granie na koncertynie angielskiej i skrzypcach jest jej pasją, którą łączy z miłością do lutni i instrumentów szarpanych. Anna prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
ANTON BIRULA rozpoczął swoją edukację muzyczną na fortepianie oraz gitarze, a na początku lat 90. ukończył również studia fotograficzne specjalizując się w fotografii artystycznej. Praca nad zdjęciami w ciemni była okazją, aby przesłuchać ogromną ilość muzyki, zwłaszcza nagrań z dziedziny wykonawstwa historycznie poinformowanego. Sprawiło to, że Anton zainteresował się muzyką dawną, a przede wszystkim utworami lutniowymi Silviusa Leopolda Weissa oraz Jana Sebastiana Bacha. Ta fascynacja zaprowadziła go do Holandii oraz Niemiec, gdzie studiował lutnię u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hochschule für Musik w Kolonii. Szczególnie zainteresowały go transkrypcje na lutnię barokową solowych utworów skrzypcowych i wiolonczelowych J.S. Bacha. Anton Birua prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
ALISA BIRULA Jest uczennicą klasy II gimnazium ZPSM Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w klasie organów prof. Emilii Dziubińskiej. Uczy się rownież gry na lutni u lutnistki Klaudyny Żołnierek. Uczestniczy w koncertach LUTEDUO na lutni sopranowej. W roku 2014 rozpoczęła naukę gry również na lutni barokowej. Dużą pasję Alisy, oprócz muzyki barokowej (najbardziej J.S.Bach i D.Buxtehude), stanowi francuska muzyka romantyczna, a w szczególności twórczośc Césara Francka.