Strona parafii Św. Szczepana w Warszawie
Header

nowy rok szkolny

Godziny rozpoczęcia:
Godzina 9:30

klasy : I a,b,c,d,e,f,g

Godzina 11:30
klasy I h, i, j, k, l, ł, m

Godzina 12:30 

Klasy II , III:

Godzina 13: 15

Klasy IV – VI

Godzina 13:45

Klasy 0
 Ważna uwaga:

Dzieci, które będą miały rozpoczęcie roku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 356 w Warszawie – przy ulicy Głębockiej o 9.30 ( klasy Ia, Ib, Ic, Id, Ie, If, Ig ) proszone są, aby były już na sali gimnastycznej o godz. 9.15.
Dnia 1 września 2014r. nie będzie czynna świetlica.