Strona parafii Św. Szczepana w Warszawie
Header

ofiarodawcy

Dziękujemy serdecznie wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom. Dzięki Wam możemy budować nasz kościół. Dziękujemy za ofiary pieniężne, a także za bezinteresownie wykonaną pracę i dary materialne na potrzeby budowy

pomoc w budowie –  numer konta

pomoc w budowie –  darowizna na cele kultu religijnego

pomoc w budowie  – 1 % na rzecz organizacji użytku publicznego

 

Film z budowy kościoła