Strona parafii Św. Szczepana w Warszawie
Header

ofiarodawcy

Dziękujemy serdecznie wszystkim dobroczyńcom i ofiarodawcom. Dzięki Wam możemy budować nasz kościół. Dziękujemy za ofiary pieniężne, a także za bezinteresownie wykonaną pracę i dary materialne na potrzeby budowy

konto budowy:

Volkswagen Bank

47 2130 0004 2001 0530 2807 0001