Strona parafii Św. Szczepana w Warszawie
Header

zatrzymaj aborcję

22 X i 29 X będziemy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „zatrzymaj aborcję”. Aby złożyć taki podpis należy mieć ukończony 18 rok życia, podać miejsce zamieszkania i nr PESEL. Tekst projektu ustawy