Sprzedaż świec Caritas – grafik

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS przy parafii świętego Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie

Zespół tworzą:
Przewodniczący – ks. Proboszcz Marek Paska, mail: mpaska@wp.pl

Członkowie:
Helena Sznajder

Joanna Koszewska

Aneta Kowalik

Małgorzata Nasiadka

Paulina Tańska-Danik (660.765.890; mail: ptanska@saxon.pl)

Mirosław Sznajder

Robert Nasiadka

Konto bankowe parafialnej Caritas:

PKO S.A. nr.  14 1240 6087 1111 0010 8879 9839

Parafia św. Szczepana Pierwszego Męczennika

ul. Głębocka 74

03-287 Warszawa

Potrzebujesz pomocy. Chcesz dołączyć do zespołu. Zadzwoń do Pauliny Tańskiej Danik

Zespół zajmował się i w dalszym ciągu będzie się zajmował:
– zbieranie i dostarczanie darów (żywność, środki czystościowe i higieniczne, książki oraz odzież) parafian naszej parafii dla Ośrodka w Czerwonym Borze;
– zbiórka książek, podręczników oraz makulatury (V – XI) – uzyskane środki przeznaczane są (i będą) na potrzeby parafii;- podręczniki trafiają do rąk zainteresowanych, natomiast książki przekazywane są do biblioteki parafialnej; Zespół porządkuje również zasób książkowy biblioteki;

-organizacja okolicznościowych imprez: ew. dochody przeznaczane są na potrzeby parafii lub wsparcie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

-pomoc materialna i osobowa parafianom

Last modified: 9 grudnia, 2023