Strona parafii Św. Szczepana w Warszawie
Header

Parafialny Zespół Caritas

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS przy parafii świętego Szczepana Pierwszego Męczennika w Warszawie

Zespół tworzą:
Przewodniczący – ks. proboszcz Marek Paska (668.127.373; mail: mpaska@wp.pl
Członkowie:
Helena Sznajder (505.035.136; mail: hsznajder@gmail.com)
Paulina Tańska-Danik (660.765.890; mail: ptanska@saxon.pl)
Dorota Dzierżak – 604226421
Mirosław Sznajder (505.101.814; mail: miresz7@gmail.com)

Potrzebujesz pomocy. Chcesz dołączyć do zespołu. Zadzwoń do dowolnie wybranej osoby z zespołu

Zespół zajmował się, i w dalszym ciągu będzie się zajmował:
– zbieranie i dostarczanie darów (żywność, środki czystościowe i higieniczne, książki oraz odzież) parafian naszej parafii dla Ośrodka w Czerwonym Borze;
– zbiórka książek, podręczników oraz makulatury (V – XI) – uzyskane środki przeznaczane są (i będą) na potrzeby parafii;- podręczniki trafiają do rąk zainteresowanych, natomiast książki przekazywane są do biblioteki parafialnej; Zespół porządkuje również zasób książkowy biblioteki;

-organizacja okolicznościowych imprez: ew. dochody przeznaczane są na potrzeby parafii lub wsparcie dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.