W naszej parafii spotkania małżeńskie odbywają się w dwój kręgach domowego kościoła.

Opiekunami kręgów są: Ks. Proboszcz Marek Paska i Ks. Michał Barszczewski

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele. Łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame. Członkami Domowego Kościoła są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują się w proponowaną im formację. Domowy Kościół pomaga małżonkom czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Ma pomóc małżonkom w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Właściwa formacja odbywa się w rodzinach, a małżonkowie spotykają się raz w miesiącu na „kręgu”, aby wzajemnie ubogacać się w Chrystusie oraz wymieniać doświadczenia w pracy nad sobą i w realizowaniu zobowiązań.

Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży, ksiądz Franciszek Blachnicki (1921-1987). W rozwoju Domowego Kościoła ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009). Duchową kolebką Domowego Kościoła jest Krościenko nad Dunajcem, gdzie w 1973 roku odbyły się pierwsze oazy rodzin. Świętem patronalnym Domowego Kościoła jest Niedziela Świętej Rodziny.

Last modified: 23 września, 2023