Sakramentu chrztu udzielany w każdą niedzielę w kaplicy św. Szczepana o godz. 12.30, oraz w soboty najczęściej o godz. 12.00

Zgłoszenia dziecka do chrztu św. należy dokonać w kancelarii parafialnej ok. 1 – 2 tyg. przed terminem chrztu. (Kancelaria znajduje się w budynku parafialnym ul. Głębocka 74)

Przy zapisie należy przedstawić księdzu:

  1. Skrócony odpis aktu urodzenia z USC
  2. Dane rodziców i rodziców chrzestnych: imię, nazwisko, wiek, wyznanie, miejsce zamieszkania
  3. Zaświadczenia chrzestnych potwierdzające, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami

Rodzice chrzestni muszą mieć sakrament bierzmowania i być praktykującymi katolikami. Nie mogą to być osoby żyjące w związkach niesakramentalnych. Jeśli rodzice chrzestni mieszkają poza parafią chrztu dostarczają zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi. Zaświadczenie uzyskuje się w parafii miejsca zamieszkania.

Comments are closed.