Sakrament małżeństwa

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej (narzeczonej lub narzeczonego) 3 miesiące (nie wcześniej) przed ślubem przynosząc następujące dokumenty:

  1. Zaświadczenia z USC stwierdzające ze między narzeczonymi nie zachodzą przeszkody prawne do zawarcia kontraktu cywilnego (zaświadczenie jest ważne 3 miesiące)
  2. Świadectwa chrztu ( inaczej metryka chrztu)Świadectwo znajduje się w parafii, w której katolik został ochrzczony. Jest ważne 3 miesiące.
  3. Świadectwo bierzmowania (zazwyczaj jest wpisane na świadectwo chrztu, jeśli nie ma adnotacji, to należy je uzyskać w parafii w której udzielono sakramentu bierzmowania)
  4. Zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej
  5. Dowody osobiste w celu stwierdzenia tożsamości
  6. Uwaga! Termin ślubu należy zarezerwować odpowiednio wcześniej

Comments are closed.