Wsparcie budowy przez wpłatę na konto

Przekazanie 1% podatku na rzecz parafii

Darowizna na cele kultu
religijnego

Obecnie wykonywane prace

Listopad, grudzień 2022 r. – wykonywanie podwyższenia prezbiterium i instalacji ogrzewania

Październik 2022 r. Wykonujemy instalację ogrzewania podłogowego

13.09.2022 r. 

Wykonujemy wylewkę z pianobetonu 900 m2 pod instalację ogrzewania podłogowego