Wsparcie budowy przez wpłatę na konto

Przekazanie 1% podatku na rzecz parafii

Darowizna na cele kultu
religijnego

Obecnie wykonywane prace

Październik 2023 – ukończyliśmy pokrycie dachówką bocznych naw kościoła. Wykonaliśmy kolejne części elewacji, w tym docelowo nad bocznymi dachami kościoła 

Sierpień, wrzesień 2023- ocieplamy front kościoła, wykonujemy elementy ozdobne elewacji. Na bocznych dachach pojawiła się dachówka do ułożenia

Trwają prace przy ocieplaniu elewacji kościoła. Widać już elementy ozdobne  na elewacji. 

Zakończyliśmy ocieplanie prawej strony i tylnej ściany kościoła. Przed nami lewa strona i przód świątyni. Tak wygląda ściana z dużym krzyżem oraz wizualizacja pośietlenia

czerwiec 2023 – trwają prace ocieplenia elewacji kościoła. Tak wygląda tylna ściana.

maj 2023 – wykonujemy ocieplenie elewacji kościoła szarym styropianem grubości 20 cm

styczeń 2023 – już widać instalację na części kościoła, kaplice i prezbiterium. Łącznie do ułożenia będzie 7 km rury PEX

Listopad, grudzień 2022 r. – wykonywanie podwyższenia prezbiterium i instalacji ogrzewania

Październik 2022 r. Wykonujemy instalację ogrzewania podłogowego

13.09.2022 r. 

Wykonujemy wylewkę z pianobetonu 900 m2 pod instalację ogrzewania podłogowego