Wspólnota parafialna jest miejscem wzrastania w wierze.

Wspólnota parafialna jest miejscem wzrastania w wierze. Nasza wspólnota podjęła zadanie wznoszenia nowej świątyni. Bogu dziękujemy za wszystko co udaje nam się zbudować, zarówno w wymiarze materialnym jak i duchowym. Ufamy, że każdy wysiłek ludzki jest umocniony Bożym błogosławieństwem.